VALNÁ HROMADA – ustavující 10.9. 2013

Autor: Rodiče žáků <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 09. 2013

Sdružení rodičů při ZŠ Charlotty Masarykové Velká Chuchle o.s.
Zápis z valné hromady1. Byly schváleny stanovy Sdružení. Úplné znění stanov je k nahlédnutí na stránkách školy.
2. Martina Schonbauerová informovala o využití finančních prostředků v minulém školním roce - kostra, výtvarné potřeby, rozkládací pingpongový stůl, programy pro výuku angličtiny, logicopicolo – výuková pomůcka, hudební nástroje, vstupenka do ZOO, pronájem zimního stadionu.
3. Byl schválen předběžný návrh rozpočtu pro školní rok 2013/2014:
- dětská literatura pro školní knihovnu
- dataprojektor pro odbornou učebnu
- potřeby pro výtvarnou výchovu
- vstupenka do ZOO
- pronájem zimního stadionu na bruslení
- hry do družiny
4. Byla odsouhlasena výše finančního příspěvku pro tento školní rok: 600 Kč / rodinu.
Příspěvky budou zasílány na účet Sdružení číslo: 260142881/0300. Do poznámky bude uvedeno jméno žáka(ů) a třída. Příspěvek by měl být uhrazen do konce října 2013.
5. Bylo odsouhlaseno, že děti rodičů, kteří neuhradí schválený příspěvek si budou přispívat 200 Kč/ žáka na potřeby do výtvarné výchovy a přibližně 120 Kč/žáka za vstup do ZOO a účast na bruslení (přesná částka bude vypočtena po upřesnění nákladů).
6. Proběhla volba členů výboru:
Za třídu: 1.A Lucie Trnobranská
1.B Lenka Němcová
2.A Oliva Horová (byla omluvena)
2.B Vojtěch Borek
3. Petra Pavlasová
4.A Hana Lošťáková, Jana Svobodová
4.B Andrea Konieczná
5. Olga Kuzníková
6. Alžběta Bukovinská
7. Helena Lichtenbergová
8. Martina Schonbauerová


Předsedkyní výboru byla zvolena Hana Lošťáková.
Účetní Sdružení byla zvolena Lenka Němcová.

7. Revizorkou Sdružení byla zvolena Veronika Černá.

Zapsala: Hana Lošťáková (další podpisy viz originál zápisu z valné hromady)