Berušky ve škole

Autor: Základní škola <skola(at)chuchle.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 11. 2013

V pátek 1. listopadu jsme ve škole přivítali naše budoucí prvňáčky – třídu Berušek, s paní učitelkou Janou Pondělíkovou. Připravili jsme si pro ně program plný zábavy. Vše se točilo kolem pohádek. Po počátečních rozpacích jsme se brzy všichni skamarádili. Četli jsme si, vyprávěli, kreslili a nakonec i zápasili na koberci :-).
Před odchodem si Berušky prohlédly třídy v naší historické budově. Asi nejvíce je nadchla naše nová kostra - pomůcka do hodin přírodopisu. Pak už nám nezbylo nic jiného než se rozloučit. Děti z Berušek odcházely s úsměvem na tváři a plné dojmů.
A my Beruškám přejeme: „Užijte se svůj poslední rok ve školce, my se na vás už těšíme.“:-)

8. třída
Patricie Bošková