Informace o výsledcích přijímacího řízení do prvních tříd Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle pro školní rok 2014/2015

Autor: Mgr. Eliška Jančíková <skola(at)chuchle.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 01. 2014

Počet dětí, které se dostavily k zápisu: 69
Předpokládaný počet dětí s odkladem: 10

Na základě posouzení všech žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodla následujícím způsobem:

- ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny dvě první třídy
- k 24. 1. 2014 jsou přijati k základnímu vzdělávání tito žáci:

Žák s registračním číslem 67 je přijat.
Žák s registračním číslem 12 je přijat.
Žák s registračním číslem 15 je přijat.
Žák s registračním číslem 16 je přijat.
Žák s registračním číslem 17 je přijat.
Žák s registračním číslem 18 je přijat.
Žák s registračním číslem 41 je přijat.
Žák s registračním číslem 45 je přijat.
Žák s registračním číslem 04 je přijat.
Žák s registračním číslem 05 je přijat.
Žák s registračním číslem 08 je přijat.
Žák s registračním číslem 09 je přijat.
Žák s registračním číslem 11 je přijat.
Žák s registračním číslem 23 je přijat.
Žák s registračním číslem 03 je přijat.
Žák s registračním číslem 43 je přijat.
Žák s registračním číslem 21 je přijat.
Žák s registračním číslem 28 je přijat.
Žák s registračním číslem 29 je přijat.
Žák s registračním číslem 35 je přijat.
Žák s registračním číslem 37 je přijat.
Žák s registračním číslem 39 je přijat.
Žák s registračním číslem 60 je přijat.
Žák s registračním číslem 51 je přijat.
Žák s registračním číslem 44 je přijat.
Žák s registračním číslem 50 je přijat.
Žák s registračním číslem 57 je přijat.
Žák s registračním číslem 62 je přijat.
Žák s registračním číslem 63 je přijat.
Žák s registračním číslem 32 je přijat.
Žák s registračním číslem 65 je přijat.
Žák s registračním číslem 64 je přijat.
Žák s registračním číslem 59 je přijat.
Žák s registračním číslem 58 je přijat.
Žák s registračním číslem 24 je přijat.
Žák s registračním číslem 26 je přijat.
Žák s registračním číslem 27 je přijat.
Žák s registračním číslem 47 je přijat.
Žák s registračním číslem 22 je přijat.
Žák s registračním číslem 42 je přijat.
Žák s registračním číslem 02 je přijat.
Žák s registračním číslem 01 je přijat.
Žák s registračním číslem 54 je přijat.
Žák s registračním číslem 46 je přijat.
Žák s registračním číslem 06 je přijat.
Žák s registračním číslem 68 je přijat.

Sledujte prosím naše webové stránky, kde naleznete nejpozději v květnu pozvání na první třídní schůzky a rozdělení žáků do tříd.

Mgr. Eliška Jančíková
ředitelka školy