Velký úspěch Jany Jiříčkové z IX. třídy

Autor: Mgr. Tomáš Hromádka <hromadka(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 02. 2014

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují vědomostních olympiád z různých předmětů. Tradicí je na naší škole i Dějepisná olympiáda, která je určena všem zájemcům o historii z VIII. a IX. třídy. Jde o postupovou soutěž, která se člení podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády a jsou jednotná pro celé území České republiky. Letošní (již 43.) ročník je zaměřený na hospodářské dějiny středověku, konkrétně na vznik a charakter středověkého města.
Mimořádného úspěchu dosáhla naše žákyně Jana Jiříčková z IX. třídy, která po postupu ze školního kola zvítězila v kole obvodním a porazila všechny účastníky ze základních škol a gymnázií na celé Praze 5!!! Postoupila tak do krajského (pražského) kola, kde jí budeme všichni držet palce.
Jano, k Tvému úspěchu Ti gratulujeme a máme z něj velkou radost!