Informace sdružení rodičů

Autor: Rodiče žáků <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 02. 2014

Vážení rodiče, žákyně a žáci naší školy!
Pro představu o hospodaření s Vašimi prostředky provedlo Sdružení rodičů při ZŠ Charlotty Masarykové Velká Chuchle o.s. ke konci ledna 2014 rekapitulaci příjmů a nákladů.
V tomto školním roce přispěli do našeho fondu odsouhlasenou částkou 600,- Kč téměř všichni rodiče (97%). Celkem bylo na účet Sdružení vybráno: 98.300,- Kč

Výdaje:
16.093,- Kč vizualizér
7.000,- Kč vstupenka do ZOO
13.250,- Kč pronájem haly na bruslení + doprava
9.515,- Kč učební pomůcky pro ČJ
7.959,- Kč učební pomůcky pro AJ
12.089,- Kč pomůcky pro výtvarnou výchovu
7.000,- Kč hračky pro školní družinu (10 kg lego kostek, dřevěná stavebnice)
773,- Kč poplatky za transakce na bankovním účtu (vedení účtu je zdarma)


73.679,- Kč výdaje celkem

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme. Díky Vám se nám daří pořídit to, co jsme si na začátku roku naplánovali. Zbývající finanční prostředky použijeme pro potřeby školní družiny a na pořízení dalších učebních pomůcek.

Za výbor Sdružení rodičů Hana Lošťáková