Slavnostní odhalení busty Charlotty Masarykové

Autor: Mgr. Tomáš Hromádka <hromadka(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 03. 2014

Slavnostní odhalení busty Charlotty Masarykové

Za účasti RNDr. Tomáše Hudečka - primátora hl. m. Prahy, Charlotty Kotíkové - pravnučky Charlotty Masarykové, Mgr. Martina Melichara - starosty MČ Praha - Velká Chuchle a řady dalších významných hostů z Masarykovy společnosti, Masarykova demokratického hnutí, Muzea TGM v Lánech a chuchelských občanů byla v nové přístavbě naší školy dne 6. března 2014 v odpoledních hodinách slavnostně odhalena busta Charlotty Masarykové. Její autorkou je sochařka Věra Růžičková - Bejrová, která již mnoho let žije v Malé Chuchli. Umělkyně se po více než dvacet let snažila o umístění sochy v naší škole. Projekt se podařilo dokončit až letos, jak zdůraznila ředitelka školy Mgr. Eliška Jančíková ve svém úvodním projevu díky pochopení mecenáše školy p. Františka Soukupa a starosty městské části Mgr. Martina Melichara. Zdravici při této příležitosti pronesl primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, o okolnostech pojmenování školy a umístění busty hovořil chuchelský kronikář Mgr. Tomáš Hromádka. Vybrané citáty Charlotty Masarykové pronesla žáky IX. třídy Adéla Bláhová. Krátce promluvil i přímý pamětník událostí roku 1933 Ing. František Lapáček. Po slavnostním odhalení hovořila i Charlotta Kotíková, která zdůraznila demokratické principy svých předků. Slavnost byla ukončena hudebním představením žáků V. třídy, které s nimi nacvičil Mgr. Marek Burian (skladby B. Smetany a L. Janáčka).

Další fotografie najdete zde.

Kde bydlela v Praze Charlotta Masaryková? - reportáž TV Metropol