Den dětí v mateřské školce očima dětí základní školy

Autor: Základní škola <skola(at)chuchle.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 06. 2014

Den dětí ve školce 2014
Dne 2. června šestá třída naší školy pořádala pro děti v chuchelské mateřské škole den dětí. Děti plnily různé úkoly a za splnění úkolu vždy dostaly do kartičky nějaký obrázek. Den dětí byl rozdělen do dvou částí; v první části si děti hrály, než dostaly na řadu. Mohly si vyzkoušet obří bublifuk s tyčkami a provázky, nebo si mohly nechat namalovat obrázek na obličej.
Ve druhé části děti hrály kroket, turnaj rytířů, soft pétanque nebo sjížděly klouzačku. Překvapivě klouzačka byla nejméně oblíbená a mnohé děti i přes přesvědčování svých učitelek nakonec na klouzačku opravdu nechtěly.
Děti byly poslušné a ukázněné. Nakonec jsme se všichni sešli na horním hřišti, kde děti dostaly odměny za svoje úspěchy a my dárek od školky.
Radek Neumann, 6. třída

Den dětí
Den dětí, který se slavil 1. 6., jsme oslavili s dětmi ze školky v pondělí 2. 6. Ve škole jsme si nejdříve napsali diktát (který se nám povedl :-)). Po diktátu jsme si připravili věci a odešli do školky. Ve školce jsme si připravili stanoviště. Pak jsme čekali, až přijdou děti. Po úvodních slovech jsme běželi na stanoviště. Dětem jsme ukázali a vysvětlili, co mají dělat. Děti byly rozděleny na dvě skupiny. Jedna skupina plnila disciplíny a druhá si hrála a nechala si pomalovat obličej. Všichni byli moc šikovní (i my), a proto velké i malé na konci čekala sladká odměna.
Kamila Šamalíková, 6. třída

Dětský den pro školku
2. 6. jsme vyrazili udělat radost dětem ve školce. Nejdříve jsme se rozdělili do několika skupin podle stanovišť: turnaj rytířů, klouzačka, pétanque, kroket a mimo disciplíny bylo dělání bublin a malování na obličej. Mě přiřadili k bublinám. Na začátku bylo těžké se to naučit, ale pak už to šlo samo. Naučit malé děti dělat bubliny chtělo hodně trpělivosti. Za chvíli už jim to ale šlo. Ani nebyly moc mokré od saponátu. Máčet tkaničky v Jaru a dělat velké bubliny děti moc bavilo. Ani se jim nechtělo skončit. Na konci jsme, i díky horku, byli hodně unavení. Všichni jsme dostali sladkosti, rozloučili se a vypravili se zpátky do školy.
Ondřej Buk, 6. třída