Poděkování

Autor: Základní škola <skola(at)chuchle.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 06. 2014

Školní rok 2013/2014 dospěl do svého závěru, vyvrcholil úspěšnou školní akademií na prknech Švandova divadla a mně zbývá poslední milá povinnost – poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy. Nejprve bych ráda poděkovala panu starostovi Mgr. Martinu Melicharovi a všem členům Úřadu městské části Velká Chuchle za vytváření kvalitního provozního zázemí, rodičům za vstřícnou spolupráci, která přispívá k příjemnému klimatu školy. Děkuji sponzorům a Sdružení rodičů za nemalé finanční příspěvky, vedení mateřské školy za příkladnou spolupráci.
Velká poklona patří chuchelským dobrovolným hasičům i občanům chuchelským za obětavou pomoc při naší obrovské sběrové akci - celopražské sběrové soutěže se účastnilo 57 základních škol, ve sběru papíru jsme obsadili krásné čtvrté místo, nasbírali jsme v průměru na 1 žáka 93 kg a ve sběru hliníkových obalů jsme dosáhli na třetí místo s celkovým výsledkem 377 kg.
Na závěr směřuji své díky pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za zodpovědnou práci přesahující rámec jejich povinností, za velmi laskavý a vstřícný přístup k dětem i k sobě navzájem.
Přeji všem chuchelským občanům nádherné slunečné dny, plné dobré nálady a pohody.

Mgr. Eliška Jančíková